• Zwroty i reklamacje

ReklamacjePrzed złożeniem reklamacji sprecyzuj czy powołujesz się na gwarancję producenta, rękojmię czy niezgodność towaru z umową.

ZWROTY

W przypadku zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od jego otrzymania,

Jeśli jesteś konsumentem (nabyłeś towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) w sklepie internetowym lilux.pl możesz zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny (odstąpienie od umowy). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć w formie pisemnej w terminie 10 dni od daty odbioru zamówienia.

Formularz zwrotu

 

Aby skutecznie zwrócić towar, dostarcz nam:

a) oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zalecamy skorzystanie ze wzoru znajdującego tutaj ) w terminie 14 dni od odbioru zamówienia,

b) dowód potwierdzający, że zwracany towar zakupiłeś w sklepie internetowym lilux.pl,

c) zwracany produkt (zalecamy dostarczać zwrócony produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dowodem zakupu).

Sposób zwrotu produktu zależy od miejsca jego dostawy.

Jeżeli produkt został dostarczony:

Do Punktu odbioru – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód potwierdzający zakup produktu w sklepie internetowym lilux.pl oraz zwracany produkt dostarcz do Punktu odbioru, w którym zwracany produkt został odebrany lub wyślij na adres LIPI S.C. Lilla Korab, Piotr Klemczak, Bernardyńska 76, 44-100 Gliwice.

Przesyłką pocztową bądź kurierską – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód potwierdzający zakup produktu w sklepie internetowym lilux.pl oraz zwracany produkt prześlij na adres LIPI S.C. Lilla Korab, Piotr Klemczak, Bernardyńska 76, 44-100 Gliwice.

Jeżeli zamówienie zostało opłacone przy odbiorze, prosimy o podanie numeru rachunku bądź danych do przekazu pocztowego, na które będziemy mogli zwrócić pieniądze. Dotyczy to tylko sytuacji, w której zamówienie zwracane jest do magazynu. Jeśli zamówienie było odebrane i opłacone w Punkcie odbioru, zwrot pieniędzy następuje bezpośrednio w kasie Punktu odbioru.

W przypadku zamówień opłaconych z góry (online) lub opłaconych przy odbiorze (przesyłka za pobraniem, za wyjątkiem produktów odebranych w Punkcie odbioru), zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych na rachunek, z którego zamówienie zostało opłacone. Zwrot środków obejmuje także koszt wysyłki zamówienia na wskazany adres (tylko w przypadku zwrotu całego zamówienia).

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Sklep lilux.pl nie pokrywa kosztów zwrotu towaru.

Klient zwracający towar jest zobowiązany do jego zabezpieczenia, tak aby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu.

Sklep internetowy lilux.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

REKLAMACJE
Formularz reklamacji oraz zwrotu znajduje się na odwrocie faktury dołączonej do każdego zamówienia. Dodatkowo możesz go pobrać w tym miejscu:

Możliwe są następujące tryby złożenia reklamacji:

GWARANCJA

Bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym danego producenta.

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdziesz na kartach gwarancyjnych lub instrukcji dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów

Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić do sprawności sprzętu. Nie jest konieczne zgłaszanie niesprawnego sprzętu za pośrednictwem sprzedawcy.

Gwarancja za pośrednictwem sprzedawcy

Za pośrednictwem Działu Reklamacji i Zwrotów wysyłając produkt na adres sklepu.

LIPI S.C. Lilla Korab, Piotr Klemczak
Bernardyńska 76
44-100 Gliwice

Jeżeli zdecydujesz, że chcesz skorzystać z gwarancji za pośrednictwem lilux.pl to znacząco wydłuży to czas naprawy, gdyż jesteśmy jedynie pośrednikiem, który przekaże reklamowany produkt do autoryzowanego serwisu producenta, co zdecydowanie wpłynie na wydłużenie czasu naprawy.


Składając reklamację z tytułu „gwarancji za pośrednictwem sprzedawcy” odeślij do nas reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji.

Szczegółowe zasady gwarancji zostały określone w dokumencie gwarancyjnym. Pamiętaj, że reklamację z gwarancji rozpatruje wystawca dokumentu gwarancji (gwarant), a nie sklep internetowy lilux.pl.

„NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ” oraz „RĘKOJMIA”

Reklamację produktu z tytułu rękojmi (dla działalności gospodarczej) lub niezgodności towaru z umową (jeżeli nabyłeś towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) możesz zgłosić do Działu Reklamacji i Zwrotów.

Żebyśmy mogli rozpatrzyć reklamację w oparciu o niezgodność towaru z umową lub rękojmię, powinieneś dostarczyć nam reklamowany produkt, dowód potwierdzający zakup reklamowego produktu w sklepie internetowym lilux.pl oraz wypełnione oświadczenie z opisem reklamacji.

W zależności od teggo w jaki sposób ma byś załatwiona reklamacja wybierz jeden z poniższych formularzy

Reklamacja - wymiana towaru

Reklamacja - naprawa towaru

Reklamacja - obniżka ceny towaru

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów (np. jeśli nakład zakupionego przez Ciebie towaru zostanie wyczerpany). W takim przypadku masz prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Koszty związane z odesłaniem reklamowanego zamówienia ponosi lilux.pl (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki zostaną zwrócone - pamiętaj aby do reklamacji dołączyć oświadczenie określające wartość poniesionych kosztów).

Czas na ustosunkowanie się do reklamacji z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

Jeżeli składasz reklamację za pośrednictwem Działu Reklamacji, sposób składania reklamacji zależy od miejsca jego dostawy. Jeżeli zamówienie zostało dostarczone:

  • Do Punktu odbioru ‒ reklamację możesz złożyć w Punkcie odbioru, w którym towar został odebrany lub przesłać ją zwykłą przesyłką ekonomiczną na adres LIPI S.C. Lilla Korab, Piotr Klemczak, Bernardyńska 76, 44-100 Gliwice.
  • Przesyłką pocztową bądź kurierską ‒ reklamację należy wysłać na adres LIPI S.C. Lilla Korab, Piotr Klemczak, Bernardyńska 76, 44-100 Gliwice.


Reklamacje dotyczące usługi niedoręczenia zamówienia dostarczanego za pośrednictwem poczty i kuriera prosimy o bezpośrednie zgłaszanie do sklepu. Na każdą reklamację otrzymasz od nas odpowiedź.

 

Formularz zwrotu


W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
LIPI S.C. Lilla Korab, Piotr Klemczak
Bernardyńska 76
44-100 Gliwice

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz ten można także pobrac klikając tutaj